Obligatorisk Efteruddannelse

Baggrund og information

Alle advokater og advokatfuldmægtige skal over en individuel treårs periode gennemføre 54 lektioners efteruddannelse gennem deltagelse i kurser, egen undervisning, forfattervirksomhed eller arbejde i en advokatvagt (kun for advokatfuldmægtige). Advokatsamfundet fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

 

Læs mere om Advokatrådets praksis og fortolkning af reglerne her:

 

Advokater
Advokaten er personligt ansvarlig for at opfylde kravet om efteruddannelse og foretage indberetning til Advokatsamfundet. 

Advokaten skal indberette, hvor mange lektioner kursusdeltagelse, undervisning, mv. advokaten har gennemført i den forløbne periode. Der skal ikke indsendes dokumentation for de indberettede lektioner. Overskydende lektioner kan overføres.

 

Advokatfuldmægtige

Principalen er disciplinært ansvarlig for, at fuldmægtigen har gennemført 54 lektioners efteruddannelse. Hvis fuldmægtigen på tidspunktet for indberetningen har modtaget advokatbeskikkelse, er vedkommende selv ansvarlig for at foretage indberetningen. Hvis fudlmægtigen stadig er fuldmægtig, påhviler ansvaret for indberetning principalen. Indberetningen kan underskrives af fuldmægtigen eller principalen.

 

Overførsel

Det er muligt at overføre lektioner til næste periode, hvis advokaten/fuldmægtigen indtaster mere end 54 lektioner. Webløsningen vil beregne hvordan lektionerne kan overføres under hensyn til det maksimale antal lektioner for egen undervisning og forfattervirksomhed. Advokatvagtarbejde kan ikke overføres.

 

Er du ikke tilfreds med webløsningens beregning af overførslen, kan du nøjes med at indtaste de lektioner, du ønsker at indberette for den forløbne periode, og selv holde regnskab med, hvilke lektioner du vil overføre og anvende ved indberetning efter næste periodeudløb.

De overførte lektioner er ikke bindende. Ved indberetning efter næste periodeudløb, kan der således ændres i indberetningen også for så vidt angår de overførte lektioner.

Reduktion

Reduktion af lektionsantallet som følge af orlov (f.eks. barsel) kan beregnes eller indtastes i skemaet. Der gives en reduktion på tre lektioner for hver hele to måneders fravær fra stillingen.


Dispensation

Advokatrådets uddannelsesudvalg kan efter ansøgning give dispensation for deltagelse i obligatorisk efteruddannelse, f.eks. i forbindelse med sygdom. Hvis der er givet dispensation, vil det antal lektioner, der er dispenseret for, automatisk blive vist i indberetningsskemaet.

 

Grønland og Færøerne

Reglerne om obligatorisk efteruddannelse blev sat i kraft for Grønland og Færøerne pr. 01.01.2010. Grønlandske og færøske advokater og advokatfuldmægtige har derfor tidligst periodeudløb pr. 31.12.2012.

Grønlandske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb have valgfrihed mellem at indberette via det elektroniske system og skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket. 

Færøske advokater og advokatfuldmægtige vil i forbindelse med første periodeudløb kun kunne foretage skriftlig indberetning på en af Advokatsamfundet udsendt blanket, idet elektronisk indberetning forudsætter digital signatur eller NemId.